Garanti

IMG HAR GLEDEN AV Å KUNNE TILBY EN UTVIDET GARANTI FOR DITT NYE PRODUKT(ER) FRA IMG.

Vennligst ta deg tid til å gjøre deg grundig kjent med innholdet. Vær også oppmerksom på at alle garantiperioder uttalt nedenfor (i år) begynner fra den opprinnelige kjøpsdatoen.

For å motta service på IMG-produktet ditt, vennligst kontakt den IMG-godkjente forhandleren der du kjøpte den fra. Det må kreves bevis på kjøp for å bruke denne fabrikasjonsgarantien.

10-års garanti - Rammer 

Stålrammer og sofarammer samt stålinnlegg i rammer er garantert mot brudd for en periode på ti (10) år. 

10-års garanti - Støpt skum 

Støpte puter er garantert mot å kollapse i en periode på ti (10) år. 

Tap av fleksibilitet i skummet må ikke forveksles med oppmykning av skum eller strekking av trekket. Dette er resultat av normal bruk. Eiere av stoppede møbler må også forvente at skum og fiberfyllinger kompri- merer over tid. 

5-års garanti - Mekanisme 

Reclinermekanismer, inkludert stålfjærer er garantert mot brudd for en periode på fem (5) år. 

Vær oppmerksom på at dette ikke dekker mindre lyd og støy i mekanis- men eller ujevnheter i svingmekanismer. Dette er normalt og et resultat av vanlig bruk. 

5-års garanti - Laminat 

Laminerte skandinaviske hvilestoldeler (for Modern Comfort, Nordic og senior stoler) er garantert mot brudd for en periode på fem (5) år. 

Vær oppmerksom på at dette ikke dekker mindre lyd fra laminatet eller ujevnheter forårsaket av svingninger i temperatur og fuktighet. Dette er normalt for alle levende materialer. 

2 års garanti – Motor og elektriske deler 

Garantiperioden for defekter i nye motorer og tilhørende deler er to (2) år. 

Unntatt fra garantien er immaterielle defekter eller avvik i produktet,
og som er ubetydelig for verdien og den tiltenkte bruk for dette utstyret. Utskifting av brukte batterier / oppladbare batterier er heller ikke dekket av denne garantien. 

2 års garanti - Hud og tekstil 

IMG sine hudprodukter er garantert mot rifter og krakelering for en peri- ode på to (2) år. IMGs tekstilprodukter er garantert mot sømutglidning, slitasje og avfarging for en periode på to (2) år. 

Denne garantien dekker ikke rifter, utflating av luv, pilling, falming, eller krymping når dårlig vedlikehold eller tilgrising av møbelet er tydelig. Garantien dekker ikke normal falming, skader som skyldes feil bruk av kjemiske behandlinger som ikke er godkjent av IMG eller mangel på forsiktighet og regelmessig vedlikehold. Garantien omfatter ikke krav på rynker, årer, naturlig oppmerking fra leget arr eller variasjoner i form eller farge på hud. Disse naturlige merkene er bevis på at kun ekte hud er tatt i bruk. Garantien dekker ikke strekk i hud eller tekstil. Dette er normalt og et resultat av normal bruk

Please note that due to a change of company policy you no longer need to register your policy online, please ensure you simply retain your proof of purchase to make warranty claims.

Locate your IMG Store

Find a Store